Sarkofag
33x12


 Grafikobjekten
är uppbyggda av papper och lim - en cacherad form där  ett grafiskt blad är inlimmat


hem >>
utställningar | grafik | monotypier | måleri | tuschlavyr | objekt | scenografi | aktuellt | cv | kontakt