Christel Hansson

 
Kastellgatan 4
 211 48 Malmö

ateljé Glimminge Byväg 14
272 92 Simrishamn

Telefon 040 23 09 11
Mobil 0733 50 29 19

info(a)christelhansson.se

www.grafiskasallskapet.se
www.kkvgrafikmalmo.se

ramverk.se/giv
grafisk form: Ronnie Nilsson
webdesign: Mårten Strömquist


 
I mitt skapande söker jag ögonblicket, ögonblick när vingen lyfter, vågen bryter, ögonblick då tanken upphör, då kroppen och handlingen talar. I tystnaden, ur mörkret bryter ljuset fram, undflyende och svårfångat.
Former blir synliga.

Mina bilder är avtryck, spår, tecken, som tar sin början i gesten.Kroppen är mitt verktyg. Rörelse och rytm driver linjen.
I mötet med betraktaren, i det seende ögat fördjupas bildens anslag - bilden blir till.


Bildtext:
Introduktion till
Dansk/svensk utvexling, en redovisning på Grafiska Sällskapet, januari 2019
hem >>


utställningar | grafik | monotypier | måleri | tuschlavyr | objekt | scenografi | aktuellt | cv | kontakt