Vingslag I
60 x 40


 Alla grafiska blad är gjorda i torrnålsteknik, i små upplagor om 30 ex, tryckta i egen ateljé
på Hahnemüller 300 gr. koppartryckspapper.


hem >>
utställningar | grafik | monotypier | måleri | tuschlavyr | objekt | scenografi | aktuellt | cv | kontakt