Christel Hansson


 

Kastellgatan 4
 211 48 Malmö

atejé Glimminge 1204
272 92 Simrishamn

Telefon 040 23 09 11
Mobil 0733 50 29 19

040230911[at]telia.com

www.grafiskasallskapet.se
www.svenskakonstnarer.com
www.galleripersson.se

grafisk form: Ronnie Nilsson
webdesign: Mårten Strömquist


 

I mitt skapande söker jag ögonblicket.
Ögonblick när vingen lyfter, vågen bryter. Ögonblick då tanken upphör, då kroppen och handlingen talar.
I tystnaden, ur mörkret bryter ljuset fram, undflyende och svårfångat.
Former blir synliga.

Mina bilder är avtryck, spår,
tecken, som tar sin början i gesten.
Kroppen är mitt verktyg
dansen min inspiration.
Rörelse och rytm driver linjen.
Jag arbetar med kroppen som verktyg och finner min inspiration i dansen.
I mötet med betraktaren, i det seende ögat fördjupas bildens anslag, bilden blir till.hem >>
utställningar | grafik | monotypier | måleri | tuschlavyr | objekt | scenografi | aktuellt | cv | kontakt